EkumenickýPríslovia25,5

Príslovia 25:5

Od­stráň bez­božníka spred kráľa a upev­ní sa jeho trón v spravodlivosti.


Verš v kontexte

4 Od­stráň zo strieb­ra tros­ku a tep­covi strieb­ra sa nádoba podarí.
5 Od­stráň bez­božníka spred kráľa a upev­ní sa jeho trón v spravodlivosti.
6 Ne­vys­tatuj sa pred kráľom a ne­po­stav sa na mies­to veľmožov,

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

5 od­strániť bez­božníka pred kráľom, a jeho trón bude stáť pev­ne v spraved­livos­ti.

Evanjelický

5 Keď od­stránia bez­božného spred kráľa, jeho trón sa upev­ní spravod­livosťou.

Ekumenický

5 Od­stráň bez­božníka spred kráľa a upev­ní sa jeho trón v spravodlivosti.

Bible21

5 Když od krále od­loučí darebáka, spravedlností se zpevní jeho trůn.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček