RoháčekPríslovia25,5

Príslovia 25:5

od­strániť bez­božníka pred kráľom, a jeho trón bude stáť pev­ne v spraved­livos­ti.


Verš v kontexte

4 Od­strániť tros­ky zo strieb­ra, a vy­j­de čis­tá nádoba slievačovi;
5 od­strániť bez­božníka pred kráľom, a jeho trón bude stáť pev­ne v spraved­livos­ti.
6 Nerob sa sláv­nym pred kráľom a ne­stoj na mies­te veľkých.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

5 od­strániť bez­božníka pred kráľom, a jeho trón bude stáť pev­ne v spraved­livos­ti.

Evanjelický

5 Keď od­stránia bez­božného spred kráľa, jeho trón sa upev­ní spravod­livosťou.

Ekumenický

5 Od­stráň bez­božníka spred kráľa a upev­ní sa jeho trón v spravodlivosti.

Bible21

5 Když od krále od­loučí darebáka, spravedlností se zpevní jeho trůn.