EkumenickýPríslovia21,21

Príslovia 21:21

Kto sa usiluje o spravodlivosť a milo­sr­den­stvo, na­chádza život, spravod­livosť a slávu.


Verš v kontexte

20 V príbytku múd­reho je vzác­ny po­klad a olej, hlupák ich však pre­mr­há.
21 Kto sa usiluje o spravodlivosť a milo­sr­den­stvo, na­chádza život, spravod­livosť a slávu.
22 Múd­ry vy­stúpi do mes­ta hr­dinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehali.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

21 Ten, kto sa ženie za spraved­livosťou a za milo­sr­den­stvom, naj­de život, spraved­livosť a slávu.

Evanjelický

21 Kto sa snaží o spravod­livosť a lás­kavosť, náj­de život, spravod­livosť a česť.

Ekumenický

21 Kto sa usiluje o spravodlivosť a milo­sr­den­stvo, na­chádza život, spravod­livosť a slávu.

Bible21

21 Komu jde o sprave­dlnost a soucit, nalezne život, sprave­dlnost a slávu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček