RoháčekPríslovia21,21

Príslovia 21:21

Ten, kto sa ženie za spraved­livosťou a za milo­sr­den­stvom, naj­de život, spraved­livosť a slávu.


Verš v kontexte

20 Vzác­ny po­klad a olej je v príbyt­ku múd­reho; ale človek blázon ho po­hl­cuje.
21 Ten, kto sa ženie za spraved­livosťou a za milo­sr­den­stvom, naj­de život, spraved­livosť a slávu.
22 Múd­ry vy­šiel hore do mes­ta hr­dinov a zboril pev­nosť, na ktorú sa nadejali.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

21 Ten, kto sa ženie za spraved­livosťou a za milo­sr­den­stvom, naj­de život, spraved­livosť a slávu.

Evanjelický

21 Kto sa snaží o spravod­livosť a lás­kavosť, náj­de život, spravod­livosť a česť.

Ekumenický

21 Kto sa usiluje o spravodlivosť a milo­sr­den­stvo, na­chádza život, spravod­livosť a slávu.

Bible21

21 Komu jde o sprave­dlnost a soucit, nalezne život, sprave­dlnost a slávu.