EkumenickýPríslovia19,24

Príslovia 19:24

Lenivec strčí ruku do misy, ale k ústam ju už ne­pritiah­ne.


Verš v kontexte

23 Bázeň pred Hos­podinom vedie k životu, spokoj­ne spí ten, čo ju má, nezasiah­ne ho nešťas­tie.
24 Lenivec strčí ruku do misy, ale k ústam ju už ne­pritiah­ne.
25 Udri po­smievača a ne­skúsený sa stane roz­vážnym, vy­čítaj roz­um­nému a zís­ka po­znanie.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

24 Leňoch skrýva svoju ruku vo vačku; ani len k svojim ús­tam jej ne­vz­tiah­ne.

Evanjelický

24 Lenivec siah­ne rukou do misy, ale k ús­tam ju už ne­stiah­ne.

Ekumenický

24 Lenivec strčí ruku do misy, ale k ústam ju už ne­pritiah­ne.

Bible21

24 Lenoch k talíři natáh­ne ruku, k ústům ji už ale ne­zvedne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček