EkumenickýPríslovia19,25

Príslovia 19:25

Udri po­smievača a ne­skúsený sa stane roz­vážnym, vy­čítaj roz­um­nému a zís­ka po­znanie.


Verš v kontexte

24 Lenivec strčí ruku do misy, ale k ústam ju už ne­pritiah­ne.
25 Udri po­smievača a ne­skúsený sa stane roz­vážnym, vy­čítaj roz­um­nému a zís­ka po­znanie.
26 Kto týra otca a vy­háňa mat­ku, je od­por­ný a nehaneb­ný syn.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

25 Keď nabiješ po­smievača, hlupák sa na­učí opatr­nos­ti, a po­kar­haj roz­um­ného, porozumie známos­ti.

Evanjelický

25 Ak zbiješ po­smešníka, pros­tý sa stane opatr­ným, ak po­kar­háš roz­um­ného, zís­ka po­znanie.

Ekumenický

25 Udri po­smievača a ne­skúsený sa stane roz­vážnym, vy­čítaj roz­um­nému a zís­ka po­znanie.

Bible21

25 Na­bij drzou­novi, a pro­sťáček zmoudří, pokárej ro­zumného, a do­jde po­znání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček