EkumenickýPríslovia19,16

Príslovia 19:16

Kto za­chováva pri­kázanie, za­chová si život, kto sa ne­stará o svoje ces­ty, zo­mrie.


Verš v kontexte

15 Lenivosť po­hružuje do hl­bokého spán­ku, ten, čo za­háľa, bude hladovať.
16 Kto za­chováva pri­kázanie, za­chová si život, kto sa ne­stará o svoje ces­ty, zo­mrie.
17 Kto sa zľutuje nad bied­nym, požičiava Hos­podinovi, ktorý mu od­platí jeho dob­ročin­nosť.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

16 Ten, kto os­tríha pri­kázanie, os­tríha svoju dušu; kto po­hŕda svojimi ces­tami, zo­mrie.

Evanjelický

16 Kto za­chováva pri­kázanie, za­chová si život, zo­mrie však, kto ned­bá na svoje ces­ty.

Ekumenický

16 Kto za­chováva pri­kázanie, za­chová si život, kto sa ne­stará o svoje ces­ty, zo­mrie.

Bible21

16 Kdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je lhos­tejné, jak ži­je, za­hyne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček