EkumenickýPríslovia19,15

Príslovia 19:15

Lenivosť po­hružuje do hl­bokého spán­ku, ten, čo za­háľa, bude hladovať.


Verš v kontexte

14 Dom i majetok je dedičs­tvom po ot­coch, roz­um­ná žena však po­chádza od Hos­podina.
15 Lenivosť po­hružuje do hl­bokého spán­ku, ten, čo za­háľa, bude hladovať.
16 Kto za­chováva pri­kázanie, za­chová si život, kto sa ne­stará o svoje ces­ty, zo­mrie.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

15 Lenivosť ponoruje v hl­boký spánok, a ned­balá duša bude lačnieť.

Evanjelický

15 Lenivosť ponára do tvr­dého spán­ku a ned­balý človek bude hladovať.

Ekumenický

15 Lenivosť po­hružuje do hl­bokého spán­ku, ten, čo za­háľa, bude hladovať.

Bible21

15 Lenost uko­lébá člověka k spánku; kdo je váhavý, zůstane o hla­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček