EkumenickýPríslovia19,17

Príslovia 19:17

Kto sa zľutuje nad bied­nym, požičiava Hos­podinovi, ktorý mu od­platí jeho dob­ročin­nosť.


Verš v kontexte

16 Kto za­chováva pri­kázanie, za­chová si život, kto sa ne­stará o svoje ces­ty, zo­mrie.
17 Kto sa zľutuje nad bied­nym, požičiava Hos­podinovi, ktorý mu od­platí jeho dob­ročin­nosť.
18 Tres­taj svoj­ho syna, kým máš nádej, nedaj sa tak strh­núť, že by si ho usmr­til!

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

17 Ten, kto sa zľutováva nad chudob­ným, požičiava Hos­podinovi, a on mu od­platí jeho dob­ro­denie.

Evanjelický

17 Hos­podinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudob­ným. On mu od­platí jeho dob­ro­denie.

Ekumenický

17 Kto sa zľutuje nad bied­nym, požičiava Hos­podinovi, ktorý mu od­platí jeho dob­ročin­nosť.

Bible21

17 Kdo po­máhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dob­ro­diní odplatí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček