EkumenickýPríslovia1,14

Príslovia 1:14

Spoj svoj osud s naším a všet­ci budeme mať jeden mešec.


Verš v kontexte

13 Zís­kame tak všetok cen­ný majetok; na­pl­níme si domy korisťou.
14 Spoj svoj osud s naším a všet­ci budeme mať jeden mešec.
15 Syn môj, nek­ráčaj s nimi po ces­te, za­drž nohu od ich chod­níka.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Vrh­ni svoj los medzi na­mi; všet­ci budeme mať jeden mešec.

Evanjelický

14 hoď si svoj lós medzi na­mi, všet­ci budeme mať jeden mešec;

Ekumenický

14 Spoj svoj osud s naším a všet­ci budeme mať jeden mešec.

Bible21

14 Na naši kar­tu vsaď svůj osud, společný měšec bu­dem všich­ni mít!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček