EkumenickýPríslovia1,13

Príslovia 1:13

Zís­kame tak všetok cen­ný majetok; na­pl­níme si domy korisťou.


Verš v kontexte

12 Zhl­tnime ľudí zaživa ako pod­svetie, ú­pl­ne celých, ako keď zo­stupujú do hrobu.
13 Zís­kame tak všetok cen­ný majetok; na­pl­níme si domy korisťou.
14 Spoj svoj osud s naším a všet­ci budeme mať jeden mešec.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 naj­deme rôz­ny majetok drahocen­ný; na­pl­níme svoje domy korisťou.

Evanjelický

13 náj­deme roz­ličné drahocen­nos­ti, na­pl­níme si domy korisťou;

Ekumenický

13 Zís­kame tak všetok cen­ný majetok; na­pl­níme si domy korisťou.

Bible21

13 Vše­možné cennosti si sna­dno pořídíme, domy si na­plní­me kořis­tí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček