RoháčekPríslovia1,14

Príslovia 1:14

Vrh­ni svoj los medzi na­mi; všet­ci budeme mať jeden mešec.


Verš v kontexte

13 naj­deme rôz­ny majetok drahocen­ný; na­pl­níme svoje domy korisťou.
14 Vrh­ni svoj los medzi na­mi; všet­ci budeme mať jeden mešec.
15 Môj synu, nechoď na ces­tu s nimi; zdrž svoju nohu od ich chod­níka!

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Vrh­ni svoj los medzi na­mi; všet­ci budeme mať jeden mešec.

Evanjelický

14 hoď si svoj lós medzi na­mi, všet­ci budeme mať jeden mešec;

Ekumenický

14 Spoj svoj osud s naším a všet­ci budeme mať jeden mešec.

Bible21

14 Na naši kar­tu vsaď svůj osud, společný měšec bu­dem všich­ni mít!“