EkumenickýPlač1,1

Plač 1:1

Ach, aké opus­tené je mes­to, kedysi hoj­ne zaľud­nené! Podobá sa vdove, hoci vy­nikalo medzi národ­mi. Kňažná medzi krajinami stala sa pod­danou. (bét)


Verš v kontexte

1 Ach, aké opus­tené je mes­to, kedysi hoj­ne zaľud­nené! Podobá sa vdove, hoci vy­nikalo medzi národ­mi. Kňažná medzi krajinami stala sa pod­danou. (bét) 2 Nocou stále žalos­tí, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto z jej milen­cov ju ne­poteší, všet­ci jej druhovia ju zradili a stali sa jej ne­priateľmi. (gimel) 3 Od­išiel Júda do zajatia bied­ny a veľmi zo­tročený, pre­býva upro­stred po­hanov a nenachádza mies­to od­počin­ku. Všet­ci, čo ho prena­sledujú, ho za­stih­li upro­stred súžení. (dálet)

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Alef. Oj, ako sedí samot­né mes­to, nedáv­no veľké čo do množs­tva ľudu! Je ako vdova. Mesto, p­red­tým veľké medzi národami, kňažna medzi krajinami, d­nes je po­plat­né!

Evanjelický

1 Jaj, aké osamelé sedí kedysi hoj­ne zaľud­nené mes­to, podob­né je vdove, kedysi veľké medzi národ­mi! Kňažná medzi mes­tami stala sa pod­danou.

Ekumenický

1 Ach, aké opus­tené je mes­to, kedysi hoj­ne zaľud­nené! Podobá sa vdove, hoci vy­nikalo medzi národ­mi. Kňažná medzi krajinami stala sa pod­danou. (bét)

Bible21

1 Ach, jak zůstalo opuštěno­to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo­to pro­s­lulé mezi národy! Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v ot­ro­ctví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček