EvanjelickýPlač1,1

Plač 1:1

Jaj, aké osamelé sedí kedysi hoj­ne zaľud­nené mes­to, podob­né je vdove, kedysi veľké medzi národ­mi! Kňažná medzi mes­tami stala sa pod­danou.


Verš v kontexte

1 Jaj, aké osamelé sedí kedysi hoj­ne zaľud­nené mes­to, podob­né je vdove, kedysi veľké medzi národ­mi! Kňažná medzi mes­tami stala sa pod­danou. 2 Ustavične plače za noci, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto ju ne­teší z jej milov­níkov; všet­ci jej priatelia ju zradili, stali sa jej ne­priateľmi. 3 Od­išiel Júda do zajatia pod ná­tlakom a ťažkou službou. Medzi po­han­mi býva, nenachádza mies­to od­počin­ku; všet­ci, čo ho prena­sledovali, dobeh­li ho upro­stred jeho súžení.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Alef. Oj, ako sedí samot­né mes­to, nedáv­no veľké čo do množs­tva ľudu! Je ako vdova. Mesto, p­red­tým veľké medzi národami, kňažna medzi krajinami, d­nes je po­plat­né!

Evanjelický

1 Jaj, aké osamelé sedí kedysi hoj­ne zaľud­nené mes­to, podob­né je vdove, kedysi veľké medzi národ­mi! Kňažná medzi mes­tami stala sa pod­danou.

Ekumenický

1 Ach, aké opus­tené je mes­to, kedysi hoj­ne zaľud­nené! Podobá sa vdove, hoci vy­nikalo medzi národ­mi. Kňažná medzi krajinami stala sa pod­danou. (bét)

Bible21

1 Ach, jak zůstalo opuštěno­to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo­to pro­s­lulé mezi národy! Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v ot­ro­ctví.