Bible21Pláč1,1

Pláč 1:1

Ach, jak zůstalo opuštěno­to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo­to pro­s­lulé mezi národy! Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v ot­ro­ctví.


Verš v kontexte

1 Ach, jak zůstalo opuštěno­to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo­to pro­s­lulé mezi národy! Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v ot­ro­ctví. 2 Hořce naříká ce­lou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích mi­len­ců, ko­lik jich bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni přá­te­lé ji zradili, obrátili se pro­ti ní! 3 Juda ode­šel do vy­hnan­stvíponížen krutou porobou. Přebývá mezi po­hanya nemá, kde by spočinul. Všichni, kdo ho pronásledovali, ho do­stih­li v jeho sevření.

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Alef. Oj, ako sedí samot­né mes­to, nedáv­no veľké čo do množs­tva ľudu! Je ako vdova. Mesto, p­red­tým veľké medzi národami, kňažna medzi krajinami, d­nes je po­plat­né!

Evanjelický

1 Jaj, aké osamelé sedí kedysi hoj­ne zaľud­nené mes­to, podob­né je vdove, kedysi veľké medzi národ­mi! Kňažná medzi mes­tami stala sa pod­danou.

Ekumenický

1 Ach, aké opus­tené je mes­to, kedysi hoj­ne zaľud­nené! Podobá sa vdove, hoci vy­nikalo medzi národ­mi. Kňažná medzi krajinami stala sa pod­danou. (bét)

Bible21

1 Ach, jak zůstalo opuštěno­to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo­to pro­s­lulé mezi národy! Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v ot­ro­ctví.

Bible21Pláč1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček