EkumenickýPieseň7,14

Pieseň 7:14

Man­dragory vy­dávajú vôňu, pri našich dverách sú všet­ky vzác­ne plody, nové i staré. Tebe som ich za­chovala, milý môj.


Verš v kontexte

12 Poď, milý môj, vy­j­deme do poľa, spávať budeme v dedinách,
13 včas­ráno vstaneme kvôli viniciam, po­zrieme, či už vy­háňa vinič, či sa ot­várajú kvety, či kvit­nú granátov­níky. Tam ti chcem dať svoju lás­ku.
14 Man­dragory vy­dávajú vôňu, pri našich dverách sú všet­ky vzác­ne plody, nové i staré. Tebe som ich za­chovala, milý môj.

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 Ľúbost­né jabĺčka vydávajú vôňu, a nad našimi dverami všelijaké skvost­né ovocie, nové i staré, k­toré som tebe, môj milý, za­chovala.

Evanjelický

14 Man­dragora sála svoju vôňu, pri našich dverách je naj­lepšie ovocie, nové i staré som tebe, milý môj, za­chovala.

Ekumenický

14 Man­dragory vy­dávajú vôňu, pri našich dverách sú všet­ky vzác­ne plody, nové i staré. Tebe som ich za­chovala, milý môj.

Bible21

14 Mi­lostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu všech­ny rozkoše, nové i staré, če­kají – pro te­be, mi­lý můj, jsem je šetři­la!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček