Bible21Píseň písní7,14

Píseň písní 7:14

Mi­lostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu všech­ny rozkoše, nové i staré, če­kají – pro te­be, mi­lý můj, jsem je šetři­la!


Verš v kontexte

12 Po­jď, mi­lý můj, do po­lí pojďme, mezi trsy heny bu­dem no­covat!
13 Ráno si přivstane­me, k vi­nicím zamíříme, zda pučí réva, se půjdem podívat, révové kvě­ty zda se již otvírají, zda kvete granátový sad – tam ti své mi­lování dám!
14 Mi­lostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu všech­ny rozkoše, nové i staré, če­kají – pro te­be, mi­lý můj, jsem je šetři­la!

späť na Píseň písní, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 Ľúbost­né jabĺčka vydávajú vôňu, a nad našimi dverami všelijaké skvost­né ovocie, nové i staré, k­toré som tebe, môj milý, za­chovala.

Evanjelický

14 Man­dragora sála svoju vôňu, pri našich dverách je naj­lepšie ovocie, nové i staré som tebe, milý môj, za­chovala.

Ekumenický

14 Man­dragory vy­dávajú vôňu, pri našich dverách sú všet­ky vzác­ne plody, nové i staré. Tebe som ich za­chovala, milý môj.

Bible21

14 Mi­lostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu všech­ny rozkoše, nové i staré, če­kají – pro te­be, mi­lý můj, jsem je šetři­la!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček