Bible21Píseň písní4,8

Píseň písní 4:8

Se mnou z Li­bano­nu, ne­věsto má, se mnou z Li­bano­nu kéž bys šla! Z vr­cholku Ama­ny by ses rozhlédla, z vr­cholku Sení­ru, z Hermonu, z dou­pat lvů, z těch le­opardích hor.


Verš v kontexte

7 Ce­lá jsi krásná, lásko má, jsi doko­nalá, bez va­dy!
8 Se mnou z Li­bano­nu, ne­věsto má, se mnou z Li­bano­nu kéž bys šla! Z vr­cholku Ama­ny by ses rozhlédla, z vr­cholku Sení­ru, z Hermonu, z dou­pat lvů, z těch le­opardích hor.
9 Srd­ce mé za­jalas, má drahá nevěsto, srdce mé za­jalas je­diným pohledem, řetízkem je­diným na hrdle svém.

späť na Píseň písní, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 So mnou s Libanona, ne­ves­to, so mnou s Libanona prij­deš; budeš sa dívať s vr­chola ­vr­chu Amány, s vr­chola ­vr­chu Šeníra a Her­mona, s peleší ľvov, s vr­chov par­dov.

Evanjelický

8 Príď z Libanonu, snúbenica; príď z Libanonu a zo­stúp! Zo­stúp z vr­chol­ca Amánu, z vr­chol­ca Semíru a Cher­móna, z br­lohov levov a z vr­chov le­opar­dov.

Ekumenický

8 Príď z Libanonu, snúbenica, príď, z Libanonu zo­stúp! Opus­ti končiar Amána, štít Seníra a Cher­móna, dúpätá levov a vr­chy le­opar­dov.

Bible21

8 Se mnou z Li­bano­nu, ne­věsto má, se mnou z Li­bano­nu kéž bys šla! Z vr­cholku Ama­ny by ses rozhlédla, z vr­cholku Sení­ru, z Hermonu, z dou­pat lvů, z těch le­opardích hor.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček