EkumenickýPieseň1,10

Pieseň 1:10

Pôvab­né sú tvoje líca s ozdobami i tvoja šija s perlovým ná­hr­del­níkom.


Verš v kontexte

9 Ku svojej kobyle v záprahu faraónovom prirov­návam ťa, priateľka moja.
10 Pôvab­né sú tvoje líca s ozdobami i tvoja šija s perlovým ná­hr­del­níkom.
11 Zhotovíme ti zlaté re­tiaz­ky so striebor­nými guľôčkami.

späť na Pieseň, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Krás­ne sú tvoje líca v oz­dob­ných po­ves­koch, tvoje hrd­lo v per­lových ná­hr­del­níkoch.

Evanjelický

10 Pôvab­né sú tvoje líca s oz­dobami a tvoja šija s korálovými ná­hr­del­ník­mi.

Ekumenický

10 Pôvab­né sú tvoje líca s ozdobami i tvoja šija s perlovým ná­hr­del­níkom.

Bible21

10 Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo korále.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček