Ekumenický4. Mojžišova6,22

4. Mojžišova 6:22

Numeri

Hos­podin po­vedal Mojžišovi:


Verš v kontexte

21 Toto je zákon o nazirejovi, ktorý sľúbil Hos­podinovi za svoje nazirej­stvo priniesť dar ok­rem toho, čo chce sám pri­dať. Nech urobí podľa sľubu, ktorý dal, podľa zákona o svojom nazirej­stve. 22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 23 Po­vedz Áronovi a jeho synom: Iz­raelitov budete požeh­návať týmito slovami:

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

22 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

22 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

22 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček