Evanjelický4. Mojžišova6,22

4. Mojžišova 6:22

Numeri

Hos­podin hovoril Mojžišovi:


Verš v kontexte

21 Toto je zákon o nazirej­covi, ktorý za­sľúbil obet­ný dar Hos­podinovi za svoje nazirej­stvo, ok­rem toho, čo má ešte urobiť. Nech koná podľa sľubu, ktorý zložil, v zmys­le zákona o svojom nazirej­stve. 22 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 23 Po­vedz Áronovi a jeho synom: Tak­to hovoriac požeh­návaj­te Iz­rael­cov:

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

22 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

22 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

22 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: