Roháček4. Mojžišova6,22

4. Mojžišova 6:22

Numeri

A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:


Verš v kontexte

21 To je zákon nazarejov, ktorý sľúbi svoj obet­ný dar Hos­podinovi so svojím nazarej­stvom krome toho, čo by viacej moh­la učiniť jeho ruka. Podľa svoj­ho sľubu, ktorý sľúbil, tak učiní podľa zákona svoj­ho nazarej­stva. 22 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 23 Hovor Áronovi a jeho synom a po­vedz: Tak­to budete žeh­nať synov Iz­raelových hovoriac im:

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

22 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

22 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

22 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: