Ekumenický4. Mojžišova5,6

4. Mojžišova 5:6

Numeri

Po­vedz Iz­raelitom: Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hos­podinovi, a tým sa pre­viní,


Verš v kontexte

5 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 6 Po­vedz Iz­raelitom: Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hos­podinovi, a tým sa pre­viní, 7 nech vy­zná svoj hriech, ktorého sa do­pus­til, nech dá odškod­né v plnej hod­note a navyše nech dá pätinu tomu, proti komu sa pre­vinil.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Hovor synom Iz­raelovým: Keby niek­torý muž alebo niek­torá žena učinili nejaký hriech, akýkoľvek h­riech človeka, do­pus­tiac sa taj­ne pre­stúpenia proti Hos­podinovi, a pre­vinila by sa tá duša,

Evanjelický

6 Po­vedz Iz­rael­com: Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hos­podinovi, tá osoba sa pre­viní;

Ekumenický

6 Po­vedz Iz­raelitom: Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hos­podinovi, a tým sa pre­viní,

Bible21

6 „Mluv k synům Iz­rae­le: Když se muž nebo že­na do­pustí kteréhoko­li hří­chu vůči člověku, a tak se zpro­ne­věří Hos­po­di­nu, ta­kový člověk se pro­vi­nil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček