Ekumenický4. Mojžišova5,7

4. Mojžišova 5:7

Numeri

nech vy­zná svoj hriech, ktorého sa do­pus­til, nech dá odškod­né v plnej hod­note a navyše nech dá pätinu tomu, proti komu sa pre­vinil.


Verš v kontexte

6 Po­vedz Iz­raelitom: Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hos­podinovi, a tým sa pre­viní, 7 nech vy­zná svoj hriech, ktorého sa do­pus­til, nech dá odškod­né v plnej hod­note a navyše nech dá pätinu tomu, proti komu sa pre­vinil. 8 Ak ten človek ne­má príbuz­ného, ktorému by sa malo dať odškod­né, vráti to Hos­podinovi a odo­vzdá kňazovi. Vin­ník dá ok­rem toho barana na zmierenie, ktorým sa zaňho vy­koná ob­rad zmierenia.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 vtedy vy­znajú svoj hriech, ktorý učinili. A človek navráti to, čím sa pre­vinil, v jeho ­pl­nej sume a pri­dá k tomu jeho pätinu a dá tomu, proti komu sa pre­vinil.

Evanjelický

7 nech vy­zná svoj spáchaný hriech. Nech na­hradí za­vinenú škodu v pl­nej hod­note, nech pri­dá k tomu pätinu a dá tomu, voči komu sa pre­vinila.

Ekumenický

7 nech vy­zná svoj hriech, ktorého sa do­pus­til, nech dá odškod­né v plnej hod­note a navyše nech dá pätinu tomu, proti komu sa pre­vinil.

Bible21

7 Vy­zná tedy svůj hřích, je­hož se do­pustil, na­hradí ško­du v plné výši, při­dá ještě pě­ti­nu navíc a ode­vzdá to to­mu, vůči komu se pro­vi­nil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček