Ekumenický4. Mojžišova4,46

4. Mojžišova 4:46

Numeri

Všet­kých spočítaných Lévi­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a iz­rael­ské kniežatá podľa ich rodov a rodín


Verš v kontexte

45 Toľko bolo spočítaných z rodov Merári­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov roz­kaz Mojžišovi 46 Všet­kých spočítaných Lévi­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a iz­rael­ské kniežatá podľa ich rodov a rodín 47 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí pri­chádzali vy­konávať službu — ob­rad­nú službu — a ob­sluhu pri prenášaní stanu stretávania,

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

46 Všet­kých spočítaných, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a kniežatá Iz­raelove, totiž Levitov, podľa ich čeľadí a podľa domu ich ot­cov

Evanjelický

46 Všet­kých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš, Áron a kniežatá Iz­raela podľa ich čeľadí a rodín,

Ekumenický

46 Všet­kých spočítaných Lévi­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a iz­rael­ské kniežatá podľa ich rodov a rodín

Bible21

46 Mo­jžíš s Áro­nem a s vůd­ci Iz­rae­le sečetl všech­ny levi­ty pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček