Ekumenický4. Mojžišova4,47

4. Mojžišova 4:47

Numeri

od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí pri­chádzali vy­konávať službu — ob­rad­nú službu — a ob­sluhu pri prenášaní stanu stretávania,


Verš v kontexte

46 Všet­kých spočítaných Lévi­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a iz­rael­ské kniežatá podľa ich rodov a rodín 47 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí pri­chádzali vy­konávať službu — ob­rad­nú službu — a ob­sluhu pri prenášaní stanu stretávania, 48 bolo osem­tisíc­päťs­to­osem­desiat.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

47 vo veku od trid­siatich rokov a vy­še a až do veku päťdesiatich rokov, všet­kých súcich ísť konať službu a nosiť bremená v stáne shromaždenia,

Evanjelický

47 od trid­saťročných vy­ššie až do päťdesiat­ročných, aby vy­konávali úrad­né úkony a nosili ná­klad vo svätos­tán­ku,

Ekumenický

47 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí pri­chádzali vy­konávať službu — ob­rad­nú službu — a ob­sluhu pri prenášaní stanu stretávania,

Bible21

47 všech, kdo byli ve věku od třiceti do pa­desá­ti let schopni dí­la služ­by při Stanu setkávání a dí­la nošení bře­men.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček