Ekumenický4. Mojžišova4,45

4. Mojžišova 4:45

Numeri

Toľko bolo spočítaných z rodov Merári­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov roz­kaz Mojžišovi


Verš v kontexte

44 podľa rodov bolo tritisíc­dve­sto. 45 Toľko bolo spočítaných z rodov Merári­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov roz­kaz Mojžišovi 46 Všet­kých spočítaných Lévi­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a iz­rael­ské kniežatá podľa ich rodov a rodín

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

45 To sú spočítaní z čeľadí synov Meráriho, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na roz­kaz Hos­podinov, skr­ze Mojžiša.

Evanjelický

45 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Merárího, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na po­kyn Hos­podinov pod vedením Mojžiša.

Ekumenický

45 Toľko bolo spočítaných z rodov Merári­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov roz­kaz Mojžišovi

Bible21

45 Toto je součet me­ra­rij­ských rodů, které Mo­jžíš s Áro­nem sečetl pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu vy­daného Mo­jžíšem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček