Ekumenický4. Mojžišova4,38

4. Mojžišova 4:38

Numeri

Geršónov­cov, spočítaných podľa ich rodov a rodín


Verš v kontexte

37 Toľko sa na­počítalo z kehátovských rodov; tí všet­ci mali slúžiť pri stane stretávania, ako ich spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov príkaz Mojžišovi. 38 Geršónov­cov, spočítaných podľa ich rodov a rodín 39 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania,

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

38 A spočítaných zo synov Geršonových podľa ich čeľadí a podľa domu ich ot­cov

Evanjelický

38 Géršónov­cov, ktorí boli spočítaní podľa svojich čeľadí a rodín,

Ekumenický

38 Geršónov­cov, spočítaných podľa ich rodov a rodín

Bible21

38 Rovněž Geršo­novi synové byli seč­teni pod­le svých rodů a ot­cov­ských do­mů:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček