Ekumenický4. Mojžišova4,37

4. Mojžišova 4:37

Numeri

Toľko sa na­počítalo z kehátovských rodov; tí všet­ci mali slúžiť pri stane stretávania, ako ich spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov príkaz Mojžišovi.


Verš v kontexte

36 Podľa ich rodov bolo spočítaných dvetisíc­sedem­stopäťdesiat. 37 Toľko sa na­počítalo z kehátovských rodov; tí všet­ci mali slúžiť pri stane stretávania, ako ich spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov príkaz Mojžišovi. 38 Geršónov­cov, spočítaných podľa ich rodov a rodín

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

37 To sú spočítaní z čeľadí Kehátov­cov, všet­ko takí, ktorí slúžili v stáne shromaždenia, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na roz­kaz Hos­podinov, skr­ze Mojžiša.

Evanjelický

37 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Kehátov­cov, všet­ci, ktorí mali slúžiť vo svätos­tán­ku, ktorých Mojžiš a Áron spočítali na po­kyn Hos­podinov pod vedením Mojžiša.

Ekumenický

37 Toľko sa na­počítalo z kehátovských rodov; tí všet­ci mali slúžiť pri stane stretávania, ako ich spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov príkaz Mojžišovi.

Bible21

37 Toto je součet ke­hatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mo­jžíš s Áro­nem sečetl pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu vy­daného Mo­jžíšem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček