Ekumenický4. Mojžišova4,39

4. Mojžišova 4:39

Numeri

od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania,


Verš v kontexte

38 Geršónov­cov, spočítaných podľa ich rodov a rodín 39 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania, 40 podľa rodov a rodín ich bolo dvetisícšesťs­tot­rid­sať.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

39 vo veku od trid­siatich rokov a vy­še a až do veku päťdesiatich rokov, všet­kých súcich ísť od voj­ska, určených pre službu v stáne shromaždenia,

Evanjelický

39 od trid­saťročných vy­ššie až po päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né úkony vo svätos­tán­ku -

Ekumenický

39 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania,

Bible21

39 Ve věku od třiceti do pa­desá­ti let byl za­poč­ten každý, kdo byl schopen služ­by při Stanu setkávání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček