Ekumenický4. Mojžišova4,36

4. Mojžišova 4:36

Numeri

Podľa ich rodov bolo spočítaných dvetisíc­sedem­stopäťdesiat.


Verš v kontexte

35 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania. 36 Podľa ich rodov bolo spočítaných dvetisíc­sedem­stopäťdesiat. 37 Toľko sa na­počítalo z kehátovských rodov; tí všet­ci mali slúžiť pri stane stretávania, ako ich spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov príkaz Mojžišovi.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

36 A bolo ich na­počítaných podľa ich čeľadí dva tisíce sedem­sto päťdesiat.

Evanjelický

36 Spomedzi nich bolo spočítaných dvetisíc sedem­stopäťdesiat podľa ich čeľadí.

Ekumenický

36 Podľa ich rodov bolo spočítaných dvetisíc­sedem­stopäťdesiat.

Bible21

36 a bylo jich po je­jich ro­dech za­poč­teno 2 750.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček