Ekumenický4. Mojžišova4,35

4. Mojžišova 4:35

Numeri

od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania.


Verš v kontexte

34 Mojžiš a Áron i kniežatá po­spolitos­ti spočítali Kehátov­cov podľa ich rodov a rodín 35 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania. 36 Podľa ich rodov bolo spočítaných dvetisíc­sedem­stopäťdesiat.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

35 vo veku od trid­siatich rokov a vy­še a až do veku päťdesiatich rokov, všet­kých súcich ísť do voj­ska, určených pre službu v stáne shromaždenia.

Evanjelický

35 od trid­saťročných vy­ššie až po päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né výkony pri svätos­tán­ku.

Ekumenický

35 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania.

Bible21

35 Za­počítal ve věku od třiceti do pa­desá­ti let každého, kdo byl schopen služ­by při Stanu setkávání,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček