Ekumenický4. Mojžišova4,3

4. Mojžišova 4:3

Numeri

všet­kých od trid­saťročných až po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a pracovať pri stane stretávania.


Verš v kontexte

2 Zis­ti počet Kehátov­cov spomedzi Lévi­ov­cov podľa ich rodov a rodín, 3 všet­kých od trid­saťročných až po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a pracovať pri stane stretávania. 4 Toto bude práca Kehátov­cov pri stane stretávania: budú sa starať o svätosväté veci.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 vo veku od trid­siatich rokov a vy­še a až do veku päťdesiatich rokov, všet­kých súcich ísť do voj­ska, aby konali prácu v stáne shromaždenia.

Evanjelický

3 od trid­saťročných vy­ššie až po päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať prácu vo svätos­tán­ku.

Ekumenický

3 všet­kých od trid­saťročných až po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a pracovať pri stane stretávania.

Bible21

3 Za­poč­ti každého ve věku od třiceti do pa­desá­ti let, kdo je schopen služ­by, aby pracoval na díle při Stanu setkávání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček