Ekumenický4. Mojžišova4,4

4. Mojžišova 4:4

Numeri

Toto bude práca Kehátov­cov pri stane stretávania: budú sa starať o svätosväté veci.


Verš v kontexte

3 všet­kých od trid­saťročných až po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a pracovať pri stane stretávania. 4 Toto bude práca Kehátov­cov pri stane stretávania: budú sa starať o svätosväté veci. 5 Skôr než sa tábor vy­dá na po­chod, príde Áron a jeho synovia, snímu vnútor­nú oponu a za­kryjú ňou ar­chu svedec­tva.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 Toto bude služba synov Kehátových v stáne shromaždenia, v svätyni svätých.

Evanjelický

4 Toto je služba Kehátov­cov vo svätos­tán­ku, ktorá je svätos­vätá.

Ekumenický

4 Toto bude práca Kehátov­cov pri stane stretávania: budú sa starať o svätosväté veci.

Bible21

4 Toto bude služ­ba Ke­ha­tových synů ve Stanu setkávání: nej­světější věci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček