Ekumenický4. Mojžišova4,2

4. Mojžišova 4:2

Numeri

Zis­ti počet Kehátov­cov spomedzi Lévi­ov­cov podľa ich rodov a rodín,


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Zis­ti počet Kehátov­cov spomedzi Lévi­ov­cov podľa ich rodov a rodín, 3 všet­kých od trid­saťročných až po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a pracovať pri stane stretávania.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Spočítaj počet synov Kehátových zpomedzi synov Léviho podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov,

Evanjelický

2 Zis­ti počet Kehátov­cov medzi levít­mi podľa ich čeľadí a rodín,

Ekumenický

2 Zis­ti počet Kehátov­cov spomedzi Lévi­ov­cov podľa ich rodov a rodín,

Bible21

2 „Seč­ti Ke­ha­tovy syny z řad synů Levi­ho pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček