Ekumenický4. Mojžišova4,23

4. Mojžišova 4:23

Numeri

Spočítaj všet­kých od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní na­stúpiť a vy­konávať službu pri stane stretávania.


Verš v kontexte

22 Urob súpis Geršónov­cov podľa rodín a rodov. 23 Spočítaj všet­kých od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní na­stúpiť a vy­konávať službu pri stane stretávania. 24 Toto bude služba a po­vin­nosť geršónov­ských rodov:

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

23 Vo veku od trid­siatich rokov a vy­še, až do veku päťdesiatich rokov ich spočítaš, všet­kých súcich ísť do voj­ska, aby konali službu v stáne shromaždenia.

Evanjelický

23 od trid­saťročných vy­ššie až po päťdesiat­ročných spočítaj všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né úkony vo svätos­tán­ku.

Ekumenický

23 Spočítaj všet­kých od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní na­stúpiť a vy­konávať službu pri stane stretávania.

Bible21

23 Seč­ti ve věku od třiceti do pa­desá­ti let každého, kdo je schopen na­stou­pit službu, aby ko­nal práci při Stanu setkávání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček