Ekumenický4. Mojžišova4,17

4. Mojžišova 4:17

Numeri

Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi:


Verš v kontexte

16 Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na staros­ti: olej na os­vetľovanie, kadid­lo z voňavých látok, ustavičnú obetu, olej na po­mazanie. Do­zrie na celý príbytok so všet­kým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej za­riadenie. 17 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 18 Nedovoľte, aby spomedzi Lévi­ov­cov vy­hynul rod kehátov­ských rodín.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol:

Evanjelický

17 Hos­podin hovoril Mojžišovi a Áronovi:

Ekumenický

17 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi:

Bible21

17 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi a Áro­novi:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček