Ekumenický4. Mojžišova4,18

4. Mojžišova 4:18

Numeri

Nedovoľte, aby spomedzi Lévi­ov­cov vy­hynul rod kehátov­ských rodín.


Verš v kontexte

17 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 18 Nedovoľte, aby spomedzi Lévi­ov­cov vy­hynul rod kehátov­ských rodín. 19 Dbaj­te o to, aby nezom­reli, ale zo­stali nažive. Urob­te pre nich toto: skôr než sa pri­blížia k svätosvätým veciam, príde Áron so svojimi syn­mi a každému určia jeho službu a po­vin­nosť,

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 Hľaďte, aby ste ne­vyhubili po­kolenia čeľadí Kehátov­cov zpomedzi Levitov.

Evanjelický

18 Ne­vyhub­te kmeň čeľadí Kehátov­cov spomedzi levítov.

Ekumenický

18 Nedovoľte, aby spomedzi Lévi­ov­cov vy­hynul rod kehátov­ských rodín.

Bible21

18 „Ne­do­pustí­te, aby byl kmen ke­hatských rodů vy­hlazen z řad levi­tů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček