Ekumenický4. Mojžišova4,12

4. Mojžišova 4:12

Numeri

Po­tom vez­mú všet­ko boho­služob­né náradie po­užívané vo svätyni, položia to na rúcho z fialového pur­puru, za­kryjú pri­krýv­kou z tachašovej kože a položia na nosid­lá.


Verš v kontexte

11 Na zlatý ol­tár položia pri­krýv­ku z fialového pur­puru a pre­strú naň pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de. 12 Po­tom vez­mú všet­ko boho­služob­né náradie po­užívané vo svätyni, položia to na rúcho z fialového pur­puru, za­kryjú pri­krýv­kou z tachašovej kože a položia na nosid­lá. 13 Po­tom zbavia ol­tár mast­ného popola a rozp­res­trú naň pri­krýv­ku z červeného pur­puru.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak vez­mú všet­ky nádoby, pot­reb­né k svätoslužbe, ktorými slúžia v svätyni, a dajú ich do rúcha z hyacintovomodrého po­stavu a po­kryjú ich po­kryvou z jazvečej kože a dajú na nosid­lo.

Evanjelický

12 Po­tom po­berú všet­ky boho­služob­né nádoby, ktorými vy­konávajú službu vo svätyni, vložia ich do rúcha z mod­rého pur­puru a pri­kryjú ich pri­krýv­kou z jaz­večej kože na nosid­lá.

Ekumenický

12 Po­tom vez­mú všet­ko boho­služob­né náradie po­užívané vo svätyni, položia to na rúcho z fialového pur­puru, za­kryjú pri­krýv­kou z tachašovej kože a položia na nosid­lá.

Bible21

12 Po­tom vezmou veškeré služebné náčiní, které se používá ke službě ve sva­ty­ni, za­balí je do pře­ho­zu z mod­ré látky, přikryjí je pokrývkou z odolných usní a po­loží na nosítka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček