Ekumenický4. Mojžišova4,11

4. Mojžišova 4:11

Numeri

Na zlatý ol­tár položia pri­krýv­ku z fialového pur­puru a pre­strú naň pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de.


Verš v kontexte

10 Za­balia ho so všet­kým náradím do pri­krýv­ky z tachašovej kože a položia ho na nosid­lá. 11 Na zlatý ol­tár položia pri­krýv­ku z fialového pur­puru a pre­strú naň pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de. 12 Po­tom vez­mú všet­ko boho­služob­né náradie po­užívané vo svätyni, položia to na rúcho z fialového pur­puru, za­kryjú pri­krýv­kou z tachašovej kože a položia na nosid­lá.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 A na zlatý ol­tár pre­strú rúcho z hyacintovomodrého po­stavu a po­kryjú ho po­kryvou z jazvečej kože a vo­vlečú jeho sochory.

Evanjelický

11 Na zlatý ol­tár rozp­res­trú rúcho z mod­rého pur­puru, pri­kryjú ho pri­krýv­kou z jaz­večej kože a vo­vlečú jeho žr­de.

Ekumenický

11 Na zlatý ol­tár položia pri­krýv­ku z fialového pur­puru a pre­strú naň pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de.

Bible21

11 Také na zlatý ol­tář pro­střou pře­hoz z mod­ré látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a pro­vléknou tyče.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček