Ekumenický4. Mojžišova4,13

4. Mojžišova 4:13

Numeri

Po­tom zbavia ol­tár mast­ného popola a rozp­res­trú naň pri­krýv­ku z červeného pur­puru.


Verš v kontexte

12 Po­tom vez­mú všet­ko boho­služob­né náradie po­užívané vo svätyni, položia to na rúcho z fialového pur­puru, za­kryjú pri­krýv­kou z tachašovej kože a položia na nosid­lá. 13 Po­tom zbavia ol­tár mast­ného popola a rozp­res­trú naň pri­krýv­ku z červeného pur­puru. 14 Položia na to všet­ko náradie, ktoré sa po­užíva pri ob­sluhe: pan­vice na oheň, vid­lice, lopaty, kropáče a všet­ko ol­tár­ne náradie. Rozp­res­trú na to pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 Po­tom vy­práz­dnia ol­tár z popola a pre­strú naň rúcho z purpuru.

Evanjelický

13 Po­tom očis­tia ol­tár od popola a rozp­res­trú naň pur­purové rúcho.

Ekumenický

13 Po­tom zbavia ol­tár mast­ného popola a rozp­res­trú naň pri­krýv­ku z červeného pur­puru.

Bible21

13 Pak vy­be­rou z ol­táře po­pel, pro­střou na ol­táři pře­hoz z purpu­rové látky

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček