Ekumenický4. Mojžišova36,6

4. Mojžišova 36:6

Numeri

O dcérach Celof­chádových Hos­podin pri­kázal toto: Ak sa vy­dajú za muža, ktorý sa im za­páči, musí to byť prís­lušník ich ot­cov­ského kmeňa.


Verš v kontexte

5 Mojžiš teda na príkaz Hos­podina nariadil Iz­raelitom: Jozefov kmeň má prav­du. 6 O dcérach Celof­chádových Hos­podin pri­kázal toto: Ak sa vy­dajú za muža, ktorý sa im za­páči, musí to byť prís­lušník ich ot­cov­ského kmeňa. 7 Dedičné vlast­níc­tvo Iz­raelitov ne­smie pre­chádzať z jedného kmeňa na druhý, ale každý z Izraelitov sa má pri­dŕžať vlast­níc­tva svoj­ho ot­cov­ského kmeňa.

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

6 Toto je to, čo pri­kázal Hos­podin o dcérach Celaf­chadových po­vediac: Nech sa vy­dajú za toho, za koho sa im ľúbi, ale vy­dať sa vy­dajú len do niek­torej čeľade po­kolenia svojich ot­cov.

Evanjelický

6 Toto pri­kázal Hos­podin ohľadom Celof­chádových dcér: Nech sa vy­dajú za toho, kto sa im páči, ale majú sa vy­dať v rám­ci čeľade svoj­ho ot­cov­ského kmeňa.

Ekumenický

6 O dcérach Celof­chádových Hos­podin pri­kázal toto: Ak sa vy­dajú za muža, ktorý sa im za­páči, musí to byť prís­lušník ich ot­cov­ského kmeňa.

Bible21

6 Hos­po­din ohledně Ce­lo­f­cha­dových dcer přikazuje to­to: Mo­hou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvni­tř svého ot­cov­ského rodu a kmene.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček