Ekumenický4. Mojžišova3,49

4. Mojžišova 3:49

Numeri

A tak Mojžiš pre­vzal výkup­né za tých, čo pre­sahujú počet vy­kúpených Lévi­ov­cov.


Verš v kontexte

48 Strieb­ro odo­vzdáš Áronovi a jeho synom ako výkup­né za tých, čo pre­sahujú ich počet. 49 A tak Mojžiš pre­vzal výkup­né za tých, čo pre­sahujú počet vy­kúpených Lévi­ov­cov. 50 Za pr­vorodených Iz­raelitov vy­bral tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov strieb­ra podľa váhy svätyne.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

49 Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zbývali nad počet vykúpených Levit­mi,

Evanjelický

49 Mojžiš pre­vzal peniaze ako výkup­né za tých, čo pre­vyšujú počet levít­mi vy­kúpených.

Ekumenický

49 A tak Mojžiš pre­vzal výkup­né za tých, čo pre­sahujú počet vy­kúpených Lévi­ov­cov.

Bible21

49 A tak Mo­jžíš vy­bral výplatné stříbro za ty, kdo převy­šova­li počet mužů vy­kou­pených levi­ty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček