Ekumenický4. Mojžišova3,50

4. Mojžišova 3:50

Numeri

Za pr­vorodených Iz­raelitov vy­bral tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov strieb­ra podľa váhy svätyne.


Verš v kontexte

49 A tak Mojžiš pre­vzal výkup­né za tých, čo pre­sahujú počet vy­kúpených Lévi­ov­cov. 50 Za pr­vorodených Iz­raelitov vy­bral tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov strieb­ra podľa váhy svätyne. 51 Mojžiš odo­vzdal výkup­né Áronovi a jeho synom, ako mu pri­kázal Hos­podin.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

50 od pr­vorodených zo synov Iz­raelových vzal tie peniaze, tisíc tri­sto a šesťdesiat­päť šek­lov v šek­le svätyne.

Evanjelický

50 Od pr­vorodených Iz­rael­cov pre­vzal peniaze, tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov v šekeloch svätyne.

Ekumenický

50 Za pr­vorodených Iz­raelitov vy­bral tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov strieb­ra podľa váhy svätyne.

Bible21

50 Vy­bral za prvo­ro­zené syny Iz­rae­le 1 365 še­ke­lů stříb­ra (měřeno pod­le še­ke­lu sva­tyně).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček