Roháček4. Mojžišova3,49

4. Mojžišova 3:49

Numeri

Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zbývali nad počet vykúpených Levit­mi,


Verš v kontexte

48 A dáš peniaze Áronovi a jeho synom, výkup­né to vykúpených, ktorí zbývajú medzi nimi nad ich počet. 49 Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zbývali nad počet vykúpených Levit­mi, 50 od pr­vorodených zo synov Iz­raelových vzal tie peniaze, tisíc tri­sto a šesťdesiat­päť šek­lov v šek­le svätyne.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

49 Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zbývali nad počet vykúpených Levit­mi,

Evanjelický

49 Mojžiš pre­vzal peniaze ako výkup­né za tých, čo pre­vyšujú počet levít­mi vy­kúpených.

Ekumenický

49 A tak Mojžiš pre­vzal výkup­né za tých, čo pre­sahujú počet vy­kúpených Lévi­ov­cov.

Bible21

49 A tak Mo­jžíš vy­bral výplatné stříbro za ty, kdo převy­šova­li počet mužů vy­kou­pených levi­ty.