Roháček4. Mojžišova3,33

4. Mojžišova 3:33

Numeri

Meráriho čeľade boly: čeľaď Mach­liho a čeľaď Múšiho. To sú čeľade Meráriho.


Verš v kontexte

32 A kniežaťom kniežat Levitov bol Eleazár, syn Árona, kňaza, ustanovený nad tými, ktorí strážili stráž svätyne. 33 Meráriho čeľade boly: čeľaď Mach­liho a čeľaď Múšiho. To sú čeľade Meráriho. 34 Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še bolo šesť tisíc dve­sto.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

33 Meráriho čeľade boly: čeľaď Mach­liho a čeľaď Múšiho. To sú čeľade Meráriho.

Evanjelický

33 K Méránímu pat­rili: čeľaď Mach­lího a čeľaď Múšího. To sú čeľade Merárího.

Ekumenický

33 K Meráriovcom pat­ril rod Mach­li­ov­cov a rod Múši­ov­cov. To sú rody Merári­ov­cov.

Bible21

33 Z Me­ra­ri­ho vzešel rod mach­lij­ský a mušij­ský; to jsou me­ra­rij­ské ro­dy.