Ekumenický4. Mojžišova3,14

4. Mojžišova 3:14

Numeri

Hos­podin po­vedal Mojžišovi na Sinaj­skej púšti:


Verš v kontexte

13 Mne pat­rí všet­ko pr­vorodené. Keď som v Egypte usmr­til všet­ko pr­vorodené, od­delil som si ako sväté všet­ko pr­vorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hos­podin. 14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi na Sinaj­skej púšti: 15 Spočítaj Lévi­ov­cov podľa rodín a rodov. Spočítaj všet­ky osoby mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinai a riekol:

Evanjelický

14 Hos­podin hovoril Mojžišovi na Sinaj­skej púšti:

Ekumenický

14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi na Sinaj­skej púšti:

Bible21

14 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi na pouš­ti Si­naj:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček