Ekumenický4. Mojžišova1,48

4. Mojžišova 1:48

Numeri

Hos­podin po­vedal Mojžišovi:


Verš v kontexte

47 Lévi­ov­ci však podľa kmeňa svojich ot­cov neboli za­počítaní medzi nich. 48 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 49 Léviho kmeň nezah­rň do súpisu ani ho ne­uvádzaj medzi Iz­raelitov.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

48 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

48 Hos­podin totiž po­vedal Mojžišovi:

Ekumenický

48 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

48 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček