Roháček4. Mojžišova1,48

4. Mojžišova 1:48

Numeri

A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:


Verš v kontexte

47 Ale Levitovia podľa po­kolenia svojich ot­cov neboli počítaní medzi nimi. 48 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 49 Len po­kolenia Léviho nebudeš počítať ani ich sumy ne­spočítaš medzi syn­mi Iz­raelovými.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

48 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

48 Hos­podin totiž po­vedal Mojžišovi:

Ekumenický

48 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

48 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: