Ekumenický4. Mojžišova1,47

4. Mojžišova 1:47

Numeri

Lévi­ov­ci však podľa kmeňa svojich ot­cov neboli za­počítaní medzi nich.


Verš v kontexte

46 bolo teda šesťs­tot­ritisíc­päťs­topäťdesiat. 47 Lévi­ov­ci však podľa kmeňa svojich ot­cov neboli za­počítaní medzi nich. 48 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

47 Ale Levitovia podľa po­kolenia svojich ot­cov neboli počítaní medzi nimi.

Evanjelický

47 Avšak levíti, po­chádzajúci z kmeňa Léví, podľa kmeňa svojich ot­cov, neboli za­počítaní medzi nich.

Ekumenický

47 Lévi­ov­ci však podľa kmeňa svojich ot­cov neboli za­počítaní medzi nich.

Bible21

47 Mezi ně však ne­by­li pod­le svých ot­cov­ských poko­lení za­poč­teni levi­té.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček